Joen Ede

Deze 5-delige serie is gemaakt n.a.v. de 30e sterfdag van Ede Staal. Kijkers en luisteraars van RTV Noord konden reageren op liedjes van Ede Staal. Uit deze reacties werden vijf gekozen. Over deze vijf verhalen en de bijbehorende liedjes heb ik samen met Wibo Grimmius vijf afleveringen gemaakt.