Groeten uit Groningen

Ale doagen fit is een serie over bewegen. Een panel van Groningers probeert ieder weekend nieuwe sporten en andere manieren van bewegen uit om te laten zien dat bewegen leuk is en voor iedereen toegankelijk. Gesubsidieerd door HANNN en provincie Groningen.